Hizmetler

Verdiğimiz Hizmetler

1 Mimari Proje Hizmetleri:
Konsept Tasarımı, Avan Proje Hazırlanması, Kesin Proje Hazırlanması, Ruhsat Projelerinin Hazırlanması, Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Detay Projelerinin Hazırlanması, As-built Projelerinin Hazırlanması

2 Mimari Danışmanlık Hizmetleri:
Yeşil Bina Uygulamaları, BREEAM Sertifikalandırması, İhale Dosyası Hazırlanması, Değerlendirme, Maliyet Analizi, Kalite Kontrolü, İş Güvenliği, Kanun ve Yönetmelikler

3 Kontrollük Hizmetleri:
Şantiye Kontrolü, Süreç Kontrolü, Bütçe Kontrolü, Yeterlilik Kontrolü, Kalite Kontrolü, İş güvenliği Kontrolü,

4 Proje Yönetimi:
Tasarım Yönetimi, Süreç Yönetimi, Bütçe Yönetimi,

Hizmetleradmin