Hizmetler

Verdiğimiz Hizmetler

1 Mimari Proje Hizmetleri:
Konsept Tasarım, Avan Proje, Kesin Proje, Ruhsat Projeleri, Uygulama ve Detay Projeleri ve As-built Projelerinin BIM uygulamaları kullanılarak hazırlanması

2 Mimari Danışmanlık Hizmetleri:
BIM Danışmanlığı, Yeşil Bina Uygulamaları, BREEAM Sertifikalandırması, İhale Dosyası Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Maliyet Analizi, Kalite Kontrolü, Kanun ve Yönetmelikler

3 Kontrollük Hizmetleri:
Şantiye Kontrolü, Süreç Kontrolü, Bütçe Kontrolü, Yeterlilik Kontrolü, Kalite Kontrolü, İş güvenliği Kontrolü,

4 Proje Yönetimi:
Tasarım Yönetimi, Süreç Yönetimi, Bütçe Yönetimi,

Hizmetleradmin