Kurucular

Y. Mimar - BREEAM Assessor

İbrahim H. Canseven, Y. Mimar – BREEAM Assessor

1975 yılında Gaziantep’te doğdu. Orta öğretimini 1993 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi’nde, lisans öğrenimini 1998 yılında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans öğrenimini ise aynı fakültede Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım programında “Mimarlık Bürolarında Sanal Ortamda İletişim ve İşbirliği Uygulama Olanakları” isimli teziyle 2002 senesinde tamamladı. 1997 yılında başladığı meslek yaşamını 2004’de kurucusu ve ortağı olduğu NTT Mimarlık bünyesinde sürdürmektedir.

Mimar

Ali Yönet, Mimar

1975 yılında İzmir’de doğdu. Orta öğretimini 1993 yılında Ankara Fen Lisesi’nde, lisans öğrenimini 2000 yılında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. 1998 yılında başladığı meslek yaşamını 2004’de kurucusu ve ortağı olduğu NTT Mimarlık bünyesinde sürdürmektedir.

Kurucularadmin